bookmark_border

56. Otologický den

Dům Kultury Kroměříž, Česká republika


1. prosince 2016

playlist_play

Program konference

PROGRAM

 

7.30 - 8.30   Registrace

 

8.30 - 8.45   Oficiální zahájení: I. Pár, J. Skřivan

 

8.45 - 9.45   Blok I. Výzkum v otologii

Předsedající J. Skřivan, O. Profant

 

Změny v sluchové kůře u pacientů s tinnitem a presbyakuzí (10 min.)

O. Profant, J. Tintěra, V. Svobodová, J. Rydlo, D. Kuchárová, Z. Bureš, M. Jilek, J. Betka, J. Syka

 

Komplexní metoda vyšetřování sluchových funkcí (10 min.)

Z. Bureš, O. Profant, J. Lindovský, M. Jilek, J. Syka

 

Poruchy sluchu u myši s nevyvinutými perineuronálními sítěmi kolem neuronů v mozku (10 min.)

J. Popelář, M. Díaz Gómez, J. Lindovský, N. Rybalko, J. Syka

 

Histologická struktura retrakční kapsy (10 min.)

M. Urík, D. Ziak, P. Hurník, J. Machač, I. Šlapák, O. Motyka

 

Diskuze (20 min.)

 

9.45 - 10.15   Přestávka

 

10.15 - 11.30   Blok II. Depistáž, objektivní vyšetření a možnosti řešení vrozené nedoslýchavosti u dětí v České republice

Předsedající: P. Komínek, V. Chrobok

 

Organizace depistáže vrozené nedoslýchavosti u dětí v České republice (10 min.)

P. Komínek, E. Havlíková, K. Zeleník

 

Problémy a chyby screeningu sluchu novorozenců (10 min.)

V. Chrobok, J. Dršata, M. Janouch

 

Objektivní vyšetření sluchu u vrozené nedoslýchavosti (10 min.)

J. Dršata, V. Chrobok

 

Kochleární implantace v České republice (10 min.)

J. Skřivan

 

Péče o nedoslýchavé dítě (10 min.)

J. Valvoda, P. Myška

 

Sluchové vady a poruchy sluchu v dětském věku: co jsme viděli, jak jsme řešili (10 min.)

D. Hošnová

 

SSEP – metoda volby nejen pro nejmenší děti (5 min.)

P. Myška, Z. Aksenovová, H. Kopřivová, M. Jurovčík, J. Skřivan

 

Diskuze (10 min.)

 

11.30 - 12.00   Přestávka

 

12.00-13.30   Blok III. Minulost, současnost a budoucnost ušní chirurgie

Předsedající: R. Salzman, K. Zeleník

 

Osobní zkušenosti s rozvojem otochirurgie a léčby nedoslýchavosti za 47 let (10 min.)

J. Plch

 

Chirurgická léčba retrakčních kapes bubínku (10 min.)

M. Světlík

 

Endoskopická ušní chirurgie - uši miniinvazivně? Jde to? (10 min.)

R. Salzman

 

Role LASERu v ušní chirurgii (10 min.)

K. Zeleník

 

Jak řešit potíže s otevřenou trepanační dutinou? (10 min.)

V. Chrobok, L. Školoudík, J. Mejzlík, M. Černý

 

Vyloučení perzistujícího/recidivujícího cholesteatomu - second look operace nebo MRI? (10 min.)

T. Bakaj

 

Nové chirurgické trendy při léčbě nedoslýchavosti – BAHA, středoušní a kochleární implantáty (10 min.)

J. Bouček

 

Předoperační management arteria carotis interna v léčbě tumorů spánkové kosti a spodiny lební (10 min.)

M. Chovanec, E. Zvěřina, J. Betka, J. Skřivan, A. Vlasák, R. Pádr, J. Lisý, D. Netuka, F. Charvát

 

Diskuze (10 min.)

 

13.30 - 14.45   Oběd

 

14.45 - 15.45   Varia I

Předsedající: J. Vodička, L. Školoudík

 

Volba materiálu a poloha štěpu jako důležitý funkční faktor myringoplastik (8 min.)

D. Kovář, M. Navara

 

Výsledky při použití chrupavky s perichondriem u středoušních operací po 10 letech (8 min.)

R. Lenert

 

Rekonstrukce středouší a role ekranizace - kazuistická sdělení (8 min.)

J. Vodička, V. Karvay

 

Otomikroskopické a audiologické nálezy u dětí po zavedení ventilačních trubiček (8 min.)

I. Bártová, J. Vodička

 

Balónková dilatační tuboplastika - první zkušenosti (8 min.)

L. Školoudík, V. Chrobok

 

Mentoring v audiometrii (8 min.)

L. Pavelcová

 

Diskuze (12 min.)

 

16.00 - 17.00   Kazuistiky a Varia II

Předsedající: M. Chovanec, J. Kluh

 

Squamozygomatická mastoiditida (7 min.)

J. Kluh, Z. Čada

 

Cholesteatom hrotu pyramidy - diferenciální diagnostika, chirurgické přístupy, prezentace vlastní kazuistiky (7 min.)

V. Salač

 

Malignizovaný invertovaný papilom a invertovaný papilom ve středouší (7 min.)

J. Svárovský sen., M. Krátký, J. Mártonová, T. Sochor, M. Mašek, M. Pála, J. Plzák, J. Skřivan, M. Chovanec

 

Adenom středouší s neuroendokrinní diferenciací – vzácná diagnóza, prezentace 2 kazuistik (7 min.)

L. Otruba, Z. Hornáčková, P. Schalek

 

Primární zahájení lokální léčby kortikoidy u náhle vzniklé nedoslýchavosti má lepší výsledky než léčba pouze systémová nebo lokální záchranná (7 min.)

L. Vankátová, H. Doucek Abdoudová , J. Vodička

 

Hodnocení kvality sluchu u pacientů s vestibulárním schwannomem zařazených do wait and scan (7 min.)

Z. Balogová, O. Profant, M. Chovanec, E. Zvěřina, J. Betka

 

Vestibulární evokované potenciály - první zkušenosti (7 min.)

E. Záthurecký, E. Mrázková, J. Šichnárek, L. Balická

 

Diskuze (11 min.)

 

17.00      Oficiální ukončení: J. Skřivan, I. Pár

 

Pozvání na:

Otologický den 2017 v Pardubicích

Celostátní kongres ČSORLCHHK ČLS JEP v roce 2018 v Kroměříži

 

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů/sester a je ohodnocena kredity.