bookmark_border

56. Otologický den

Dům Kultury Kroměříž, Česká republika


1. prosince 2016

subject

Úvod

Vážené kolegyně, milí kolegové,

 

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádá 1. prosince 2016 tradiční Otologický den, tentokrát již 56.

Místem konání této prestižní akce je nyní Kroměříž, starobylé město s mnoha památkami včetně chráněných UNESCO.

 

Odborný program bude tvořen bloky přednášek a panelovou diskuzí, které se tematicky zaměří teoretickými, ale především klinickými problémy v oboru otologie. Otologického dne se pravidelně účastní lékaři jak z nemocničních pracovišť, tak i terénní otorinolaryngologové. Očekáváme přibližně 200 účastníků.

 

Těším se na Vaši účast, věřím, že není poslední. Kroměříž bude místem konání i celostátního ORL kongresu v r. 2018.

 

prim. MUDr. Ivan Pár

ORL oddělení Kroměřížské nemocnice