bookmark_border

SOT 2017 - I. postgraduální sympozium

Hotel Galant, Mikulov


Jaké jsou hranice současné transplantační léčby?

local_florist

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abych Vás jménem výboru Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pozval na I. postgraduální sympozium Jaké jsou hranice současné transplantační léčby?, které se koná ve dnech 8. a 9. června 2017 v Mikulově.

Po velmi úspěšném kongresu naší společnosti ve Špindlerově Mlýně na jaře 2016, kterého se účastnilo na 400 účastníků z celé České republiky, Slovenska i ze zahraničí a který svou účastí poctila řada známých lékařských osobností z různých oborů, se výbor SOT rozhodl uspořádat další odborné setkání, tentokráte v postgraduálním formátu. Naším záměrem je dvouletý cyklus kongresů a postgraduálních sympozií, který reflektuje dobu přípravy nových vědeckých projektů a zároveň také každoroční potřebu české transplantologické komunity se setkávat a diskutovat pokroky v našem oboru.

Transplantace orgánů představují dynamicky rozvíjející se obor. To, co platilo před deseti lety, nemusí vždy platit nyní. Pokroky v diagnostice a terapii rejekce parenchymatosních orgánů, ale také zdokonalení managementu dárců, jsou spojeny se zlepšením výsledků i dostupností trans­plantací. Je proto velmi žádoucí tyto nové poznatky diskutovat v kontextu české transplantologie a rychle přenášet nové a zdokonalené postupy do klinické praxe. Naším společným cílem, ale i povinností, je přece dále zlepšovat péči o naše nemocné, pro které představují transplantace naději na záchranu a prodloužení jejich života.

Odborný program našeho postgraduálního sympozia v Mikulově bude rozdělen do 4 bloků, pro které budou společná témata managementu dárců, refrakterní rejekce, retransplantací a multi­orgánových transplantací. Součástí sympozia budou také inovativní paralelní interaktivní worksho­py, dvě sympozia našich partnerů a samozřejmě také valná hromada členů SOT ČLS JEP. Součástí odborné části programu bude také sesterský program připravený ve spolupráci s Českou asociací sester. Také toto sympozium, podobně jako minulý kongres, bude uspořádán v paperless formátu s využitím mobilních zařízeních, tak typických pro naši dobu.

Vážení kolegové, věřím, že Vás program našeho postgraduálního sympozia zaujme a že se opět po roce všichni v Mikulově setkáme.

 

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Předseda Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP