bookmark_border

57. Otologický den

Východočeské divadlo Pardubice


7. prosince 2017

record_voice_over

Aktivní účast

Termín pro zaslání abstrakt je do 23. října 2017

 

Způsob zaslání

Abstrakta prosím zasílejte na emailovou adresu zavodna@guarant.cz

 

Pokyny k zaslání abstrakt

Všechna abstrakta musí být zaslána v českém/slovenském/anglickém jazyce.

Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, literatura a pří­pad­ně podpora projektu.

Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.

Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, kontaktujte prosím projektovou manažerku Petru Závodnou, na výše uvedené e-mailové adrese.

 

Vyrozumění o přijetí abstrakta a formě prezentace

Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstrakt a formě prezentace (ústní sdělení/poster) vyrozuměni e-mailem nejpozději 6. listopadu 2017.

Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se akce a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem akce.