bookmark_border

57. Otologický den

Východočeské divadlo Pardubice


7. prosince 2017

subject

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych vás pozval na "divadelní" 57. Otologický den do Pardubic, který se bude konat dne 7. 12. 2017 v krásných prostorách Východočeského divadla, které se nachází v samém srdci Pardubic.

 

Také letos se pokusíme připravit pro vás atraktivní program. Jedním z hlavních témat budou závrativé stavy, které do otologické problematiky patří, bývají však zmiňovány spíše okrajově. Cílem bude přiblížit praktický přístup k pacientům se závratěmi. Budeme se také věnovat problematice lícního nervu a kochleárním implantacím, které se stávají dostupnějším a běžnějším řešením nedoslýchavosti našich pacientů.

 

Aktivní účast přislíbili zahraniční hosté ze Ženevy. O budoucnosti kochleární implantace bude hovořit prof. Pascal Senn a o středoušní chirurgii a chuti Dr. Basile Landis.

 

Po odborném programu a odpoledním rautu jste srdečně zváni na divadelní představení Commedia finita (Malá scéna) - osud Emy Destinové pohledem čtyř žen, podaný s nadhledem, vtipem a přesně časovanou gradací.

 

Věříme, že se Otologický den jako doposud, ponese v duchu kolegiální a přátelské atmosféry, a že se nám podaří vše připravit a zorganizovat tak, aby se vám v Pardubicích líbilo.

 

Za organizační tým, pardubickou a královéhradeckou ORL kliniku, se na setkání s vámi těší

 

 

 

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

 

 

P.S. Z důvodu řádné přípravy na odborný program jste zváni na uvítací přípitek, který proběhne ve středu 6. 12. 2017 v Pardubicích.