bookmark_border

XXIV. kongres České internistické společnosti společnosti ČLS JEP

Kongresové centrum, Praha

local_florist

Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové!

 

V den, kdy píši tento úvodník, byla objevena nová planeta v tzv. obyvatelné oblasti. Jakou medicínu bychom asi dokázali přinést při stěhování na novou planetu? Je něco, čemu bychom se chtěli vyhnout? S ohledem na poměrně menší reálnost osídlení nové planety ještě za našeho života, pokusím se načrtnout svojí vizi „galaktické medicíny budoucnosti“ jako představu našeho letošního kongresu ČIS. Ostatně od toho se ta budoucnost stejně bude odvíjet!!! Nebo snad ne?

Základní myšlenkou našeho sjezdu je komplexně pojaté vnitřní lékařství. Interna široká, silná, prosperující, všeobjímající. Koncept superspecializace (jako jediného principu rozvoje medicíny) se značně vyčerpal a hlavním motorem progresu je analýza a syntéza, komplexnost a pochopení interakcí.

Oponenti obviňují zastánce interny ze staromilství a neschopnosti akceptovat a vůbec pochopit nezadržitelný pokrok. Po právu uvádějí, že MR, CT či angiografie jsou přesnější než poslech fonendoskopem. Na první pohled se zdá, že technologizace a computerizace medicíny musí přinést zánik tradičních oboru jako je právě interna a naopak přinese rozmach a rozvoj superspecializovaných oborů. Je nezpochybnitelným faktem, že robotizace výkonů, nejširší využití počítačových programů, elektronická komunikace umožňující propojení expertů na druhém konci planety a nástup zcela nových diagnostických i terapeutických směrů (od transplantací a telemedicíny až po biologickou léčbu) přinesly nezbytnost někdy až absolutní superspecializace. Specializace dokonce i uvnitř superspecializovaného oboru.

Samozřejmě i náš sjezd reflektuje specializaci a rozhodně není naším cílem mít „patent na rozum“ ve všech oblastech. Naopak. Právě ve spolupráci s dalšími členy velké rodiny interních oborů vidíme největší význam a přínos kongresu. Proto byli pozváni k přípravě jednotlivých bloků zástupci odborných společností, kteří reprezentují příslušné specializace. Všichni chceme získat pokud možno co nejucelenější pohled na široké pole vnitřního lékařství.

Neprotiřečím si tedy ve svých vesmírných a časoprostorových úvahách o budoucnosti interny a relativizaci superspecializací? Myslím, že nikoliv. Specializace se budou nadále překotně rozvíjet. Elektronizace, kybernetizace a robotizace však povede k nezbytnosti zaměření specialisty čistě na orgán, nemoc nebo typ diagnostiky a léčby. Lékař, specialista, bude mít jistě klíčovou úlohu. Neobejde se ale bez týmu specialistů IT, matematiků, nukleárních fyziků, inženýrů, sám nevím čeho? A k tomu, aby lékař v takovém týmu „udržel krok“, bude

muset svému oboru věnovat většinu své aktivity. A co bude muset obětovat? Komplexní péči o pacienta.

A zde nastupuje nezastupitelná, a podle mého názoru v budoucnu ještě vzrůstající role interny a internisty. Čím sofistikovanější budou diagnostické i léčebné možnosti specializovaných oborů, tím větší bude potřeba někoho, kdo u polymorbidního nemocného stanoví terapeutický plán. Nemocný člověk, PACIENT, potřebuje někoho, kdo bude léčit opravdu celého člověka a nejen orgán či nemoc.

No a právě proto, aby takový internista věděl, co vše je možné, musí stále studovat a sledovat dění v co největší šíři našeho oboru vnitřního lékařství. A tak nějak se snažíme připravit pro nás všechny i letošní internistický kongres. Snad to není špatný nápad. A velký dík

všem, kteří nám v realizaci tohoto konceptu pomáhají. Kolegům ze spřátelených společností, řečníkům, všem účastníkům, organizátorům a samozřejmě partnerům.

Snad ještě poznámka. Komu je náš kongres určen především. Je to kongres pro mladé! Ale nepřestávejte prosím číst ani v případě, že jste již dosáhli (či přesáhli) důchodového věku. Mladý je každý, kdo se zajímá o novinky (zjevně je chce využít v budoucnosti), kdo se chce vzdělávat - a dokonce je ochoten opustit pohodlí křesla před obrazovkou počítače a zúčastní se naší společné akce osobně.

Věřím, že se vám všem bude na kongresu ČIS v Kongresovém centru Praha líbit. A doufám, že vás přijede opravdu hodně. Bude to stát za to!

Těším se na Vás

 

 

Richard Češka

Prezident kongresu