bookmark_border

IV. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP

Incheba Expo Bratislava

people_outline

Výbor

VÝBOR

PREZIDENTI  KONFERENCIE

doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

VICEPREZIDENTI KONFERENCIE

doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
MUDr. Jan Nový

VEDECKÁ RADA KONFERENCIE

Predseda vedeckej rady

prof. MUDr. Ján Danko, PhD.

Podpredseda vedeckej rady

MUDr. Vladimír Dvořák, PhD.

Členovia vedeckej rady

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
MUDr. Petr Velebil, CSc.  

Členovia organizačného výboru

MUDr. Jozef Adam, PhD.
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.
prof. MUDr. Ján Danko, PhD.
MUDr. Tomáš Danys, PhD.
MUDr. Vladimír Dvořák, PhD.
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
MUDr. Olga Hlaváčková
doc. MUDr. Ivan Hollý, PhD.
prof. MUDr. Karol Holomáň, PhD.
MUDr. Ivan Huvar, CSc.
MUDr. Ľudovít Janek st.
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
prof. MUDr. Štefan Lukačin, CSc.
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
MUDr. Ľuboslav Mráz
MUDr. Jan Nový
doc. MUDr. Martin Procházka, PhD.
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
MUDr. Aleš Skřivánek, PhD.
MUDr. Alexandra Stará
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
MUDr. Zdeněk Tesař, CSc.
MUDr. Marián Tholt
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.
MUDr. Petr Velebil, CSc.
prof. MUDr. Jozef Višňovský, PhD.